Как да пазарувате


РЕГИСТРАЦИЯ
За да направите поръчка от www.natrol.bg, е необходимо да се регистрирате. След попълване на формата, която съдържа данни, необходими при доставка, Вие получавате на предоставения от Вас e-mail потвърждение за извършената регистрация.

 

ПОРЪЧКА
След регистрация можете да добавяте артикули в кошницата с покупки, което става с натискане на бутона "Поръчайте". Поръчката Ви се запаметява и Вие можете да допълвате поръчката си, както и да изтриете определено количество или артикул от вече поръчаните.
Карето "Съдържание на Вашата кошница" съдържа информация за поръчката. След натискане на бутона "Детайли" се влиза в "Детайли на поръчката", където се уточняват данните за връзка, място на доставка и т.н.
Частта "Начини на получаване и плащане" води до окончателно потвърждаване на поръчката и показва цялата въведена информация до момента, както и начина на получаване на поръчката. Бутон "ПОРЪЧАЙТЕ" финализира покупката.