Качество без компромис


Употреба на качествени материали в продуктите на Natrol


Суровините, които се използват при производството се доставят от водещи компании в САЩ и по света. Независимо от страната на произход, процедурите за качество гарантират, че продуктите на Natrol са безопасни, чисти и съдържанието отговаря на посоченото върху етикета. Програмата за качествен контрол се състои от следните компоненти:


1. Подбор на доставчиците на суровини: Стриктната програма на Natrol за подбор на доставчиците включва проверка от комисия по добри производствени практики, както и пълен одит на производствените процеси, за да се гарантира надеждността на съответния доставчик. Като резултат Natrol е изградила близки работни отношения с доверени доставчици, които предоставят суровини с най-високо качество.
 

2. Тестване на съставките: Всички съставки се тестват предварително, като пробите се съхраняват под карантина, докато приключат аналитичните тестове и се потвърди, че отговарят на всички изисквания за чистота, активност и физически характеристики. Всички материали се тестват обстойно преди да се освободят за производство. Суровина, която не отговаря на всички спецификации се отхвърля. Компанията Natrol е изградила безупречна репутация с контрола на материалите, които се използват за производство на продуктите.
 

3. Контрол по време на производствения процес: По време на производствения процес се провеждат допълнителни изпитания за гарантиране качеството и спецификацията на всеки продукт.
 

4. Тестване на готовия продукт: Всички произведени продукти преминават финални аналитични тестове, които да потвърдят тяхната безопасност, чистота и нива на активност. Изследванията включват физични и химични анализи, както и микробиологичен контрол, за да се гарантира, че всеки продукт на Natrol отговаря на качествените спецификации. Прецизните аналитични тестове гарантират, че продуктите на Natrol не съдържат тежки метали, като Олово, Кадмий, Арсен и Живак.
 

5. Документация: всички аспекти на програмата за качествен контрол, както и резултатите от изследванията и тестовете са прецизно документирани. Проследяването на всяка съставка в продуктите на Natrol е изискване на нашата система за качествен контрол.
 

6. Архивиране на документацията: Цялата производствена документация, както и резултатите от тестовете се съхраняват в продължение на няколко години.
 

7. Регулярна проверка на качеството: Natrol преминава периодично през качествен контрол от лицензирани агенции за сертифициране. Също така се провежда вътрешен одит на процедурите и процесите, за да се гарантира спазването на нормите заложени в политиката на компанията.
Нашите клиенти могат да бъдат сигурни в безопасността и ефективността на продуктите ни, без значение от произхода на суровините благодарение на продължителните тестове, които се провеждат, както и добрите производствени практики които поддържаме.